El núvol

Tecnologies de la traducció basades en el núvol i fluxos de treball especialitzats per a la traducció

*Consultoria* per definir la millor oferta de serveis
Procés fluït per fer una comanda
Simple o complex?
Gestió de projectes
• Defineixi els paràmetres dels projectes i dels serveis
• Seleccioni el flux de treball rellevant per la traducció
• Cronologia
• Entrega
Menu